Lợi ích của việc lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động

Hệ thống xếp hàng tự động (Queue Management System - QMS) ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc xếp hàng. Hệ thống xếp hàng tự động phù hợp cho tất các các đơn vị có giao dịch với khách hàng dù ít hay nhiều như: Ngân hàng, Hành chánh công (Ủy ban nhân dân, Kho bạc, Chi cục thuế vvv…), Bảo hiểm, Bệnh viện, Điểm thu cước…

Chuyên mục tin tức

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm

093 718 89 59