DIODE CHỐNG NỔ CHO ĐẦU BÁO CHÁY

Diode chống nổ cho đầu báo cháy MTL7787 là thiết bị chống nổ cho môi trường nguy cơ cháy nổ cao.

Trong trường hợp xảy ra lỗi điện ở khu vực an toàn, đi ốt sẽ hạn chế điện áp có thể tiếp cận đến khu vực nguy hiểm và điện trở giới hạn dòng điện.

Giá

Gọi để biết giá

Thông tin

DIODE CHỐNG NỔ CHO ĐẦU BÁO CHÁY

1. Thông tin sản phẩm:

- Diode chống nổ cho đầu báo cháy MTL7787 là thiết bị chống nổ cho môi trường nguy cơ cháy nổ cao.

- MTL7787 Diode chống nổ cho đầu báo cháy đều dựa trên cùng một nguyên tắc đơn giản.

- Mỗi kênh chứa 2 giai đoạn Zener được kiểm tra mạch hoặc đi ốt kết nối chuyển tiếp và một điện trở chấm dứt những vấn đề sai.

- Trong trường hợp xảy ra lỗi điện ở khu vực an toàn, đi ốt sẽ hạn chế điện áp có thể tiếp cận đến khu vực nguy hiểm và điện trở giới hạn dòng điện.

- Được cấu tạo một cầu chì sẽ bảo vệ đi ốt; hai giai đoạn của giới hạn điện áp nhằm đảm bảo an toàn nếu. Không sử dụng các mạch giới hạn khi dòng đầu ra hoạt động.

Chưa có bình luận nào!

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm tương tự

093 718 89 59