SỐ SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN TRANG:

DIODE CHỐNG NỔ CHO ĐẦU BÁO CHÁY

Diode chống nổ cho đầu báo cháy MTL7787 là thiết bị chống nổ cho môi trường nguy cơ cháy nổ cao.

Trong trường hợp xảy ra lỗi điện ở khu vực an toàn, đi ốt sẽ hạn chế điện áp có thể tiếp cận đến khu vực nguy hiểm và điện trở giới hạn dòng điện.

Xem chi tiết

ĐẦU BÁO KHÓI KẾT HỢP BÁO NHIỆT FD8060

Đầu báo khói kết hợp báo nhiệt FD8060 là một thiết bị báo cháy cảnh báo khói nhiệt gia tăng quá ngưỡng vượt mức cho phép hoặc tăng nhiệt độ đột ngột.

Xem chi tiết

CÒI, CHUÔNG BÁO CHÁY TRONG NHÀ FD8204C

Giúp cảnh báo bằng âm thanh và chỉ thị LED bằng các sự kiện được đăng ký trong tủ trung tâm điều khiển báo cháy.

Xem chi tiết

093 718 89 59