SỐ SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN TRANG:

Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 4 Loop IFS7002-4

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop IFS7002-4 với bốn vòng tín hiệu được thiết kế để hoạt động với các thiết bị báo cháy tự động có thể định vị và các điểm gọi thủ công. IFS7002-4 điều khiển các thiết bị điều khiển địa chỉ được tích hợp vào các chuông báo cháy. Các thiết bị điều khiển địa chỉ có thể được cung cấp năng lượng từ các chuông báo cháy hoặc từ một vòng điện.

Xem chi tiết

Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 1 Loop IFS7002-1

- Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 Loop IFS7002 Unipos được thiết kế để hoạt động với các thiết bị báo cháy tự động có thể định vị và các điểm gọi bằng tay.

- Điều khiển các thiết bị và các thiết bị đầu vào - ra có thể định vị được tích hợp vào các chuông báo cháy.

Xem chi tiết

Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 2 Loop IFS7002-2

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop IFS7002 Unipos được thiết kế để hoạt động với các thiết bị báo cháy tự động có thể định vị và các điểm gọi bằng tay. IFS7002 điều khiển các thiết bị và các thiết bị đầu vào/ra có thể định vị được tích hợp vào các chuông báo cháy.

Xem chi tiết

093 718 89 59